Přehled schůzek 2023

Témata a termíny schůzek

28.11. – McRoyal – spec. schůzka – Beno / Áron

5.12. – Schůzka Klárka / Joan

9.-10.12. – RR přespávačka – Beno + junioři

12.12. Vánoční schůzka – Dan + vedoucí