Přehled schůzek 2020

Témata a termíny schůzek

 • 18 – 19. 9. 2020 – BAMBIFEST v Ostravě, Bělský les
 • 21.9.2020 – Boží zbroj – Pancíř spravedlnosti – VC
 • 28.9.2020 – RR není – SVÁTEK
 • 5.10.2020 – Boží zbroj – Boty evangelia – RF
 • 9. – 11.10.2020 – Víkendovka (chata) – TC
 • 12.10.2020 – Štít víry – DanuŠ
 • 19.10.2020 – Boží zbroj – Přilba spasení – JB+KC
 • 26.10.2020 – Boží zbroj – Meč Ducha a shrnutí – BR
 • 2.11.2020 – Ovoce Ducha – Láska – VC
 • 9.11.2020 – Ovoce Ducha – Radost – TC
 • 14.11.2020 – Výlet na pevnost Šance + bobovka (Mosty u J.)
 • 16.11.2020 – Ovoce Ducha – Pokoj a trpělivost – RF
 • 23.11.2020 – Ovoce Ducha – Laskavost a dobrota – JONY
 • 30.11.2020 – Ovoce Ducha – Věrnost – DanuŠ
 • 7.12.2020 – Ovoce Ducha – Tichost a sebeovládání – DŠ
 • 11. – 12.12.2020 – Přespávačka v KC
 • 14.12.2020 – Vánoční schůzka – KC, JB, BR
 • VÁNOCE!!! (:-)